/TeamThailand ถวายอาลัย ต่อเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

TeamThailand ถวายอาลัย ต่อเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

TeamThailand ในฐานะเว็บสื่อออนไลน์และพสกนิกรชาวไทย ขอถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และเชื่อว่าผู้ติดตามในสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของเราทุกท่านก็คงเศร้าโศกเช่นกัน

แต่ประเทศไทยต้องดำรงต่อไป และตามที่นายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่า

“การแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่ดีที่สุด คือเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ที่จะรักษาความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง”

ดังนั้น TeamThailand จะกลับมารายงานข่าวตามปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคม TeamThailand จะรายงานข่าวสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หยาบคาย เสียดสี ประชดประชัน หรือที่สร้างบรรยากาศในทางไม่ดี โดยจะยึดจากข้อเท็จจริงเป็นหลัก

รวมไปถึงจะไม่มีการใช้ ถ้อยคำ รูปประโยค ที่แสดงความรื่นเริง หรือกระตุ้นให้เกิดความแตกแยกใดๆช่วงนี้