186977:ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 09:25 ID: Mjg5NTUz
謹んでお悔やみを申し上げます。
タイ王国にとって紛れもない主柱でした。
ご冥福をお祈りいたします
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ท่านเป็นเสาหลักที่หาที่ไหนมิได้อีกแล้ว
ขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยเทอญ

186978: ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 09:26 ID: Yjg2Yjc5
謹んでご冥福をお祈りいたします
ขอให้ท่านไปสู่สุคติติด้วยความเคารพรัก

186981:ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 09:44 ID: 0GRlMjlh
ご冥福をお祈りします
プミポン陛下のお人柄か、国民と国王の距離感が理想的で素晴らしいですね
また微笑みの国に戻ってくれる日を待ってますよ
ขอให้ท่านไปสู่สุคติ
การในหลวงภูมิพลท่านมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอะไรที่วิเศษมาก
ฉันเฝ้ารอวันที่ประเทศไทยจะกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มอีกครั้ง

186985:ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 09:51 ID: 0WU5YTY5
タイ人はみんなつらいだろうな
日本のTVは今日もどうでもいいニュースしかやってないけど
日本の皇室の次に長い歴史を持つ仏教国の王様の崩御だぞ
大きなショックだし、もっとどんな状況か知りたい国民多いのにな
คนไทยทุกคนคงเสียใจมากสินะ
แต่จะว่าไปโทรทัศน์ญี่ปุ่นออกแต่ข่าวที่น่าเบื่อมาก
เป็นการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เมืองพุทธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรองลงมาจากจักรพรรดิญี่ปุ่นเลย
เป็นอะไรที่ช๊อคมาก เพราะประชาชนจำนวนมากต่างที่อยากจะรู้สถานการณ์ในเมืองไทยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนที่ท่านยังอยู่

186986: ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 09:52 ID: NWE0NGI5
ご冥福を心からお祈り申し上げます。
ขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยความเคารพจากใจยิ่ง

186989: ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 10:01 ID: YWY4M2I4
日本でもNHKが現地中継で現地の様子と国王の容態を伝えていたから嫌な予感はしてたわ…
まさかその日に亡くなられるとは…
プミポン国王は戦前のタイの苦しい立場と独立を維持してきた経過を知っている数少ない人。
日本とは当時から友好関係にあって何としても独立と国体を守るという価値観を共有していた数少ない国がタイ。戦後即位されてからも日本とは最も親しい国の一つとして関係構築に努めておられた。
ที่ญี่ปุ่นก็มีรายการ NHK ถ่ายทอดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการป่วยของพระมหากษัตริย์ไทยและสภาพปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งฉันรู้สึกไม่ดีเลย…
ไม่คิดเลยว่าท่านจะมาสวรรคตเมื่อวาน…
มีบุคคลส่วนน้อยที่จะรู้ว่าในหลวงภูมิพลผ่านอะไรมาบ้างทั้งความลำบากก่อนช่วงสงครามและการที่ท่านรักษาความเป็นอิสรภาพของไทยมายาวนาน
ประเทศที่มีค่านิยมร่วมในการปกป้องตนเองและรักความสงบโดยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็คือประเทศไทย ท่านได้ทุ่มเทในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นประเทศที่มีความสนิทสนมชิดเชื้อมากที่สุดกับประเทศญี่ปุ่น

186990: ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 10:09 ID:MTR1M2Q4
昨年までバンコクに住んでたけど、タイ人は本当にプミポン国王様を心の底から慕っていて愛してるからこれから大変なことになるかもね
友達のタイ人も「私の王様…彼が行ってしまうなんて受け入れられない」って言ってたわ
ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพจนถึงปีที่แล้ว ซึ่งฉันก็คิดว่า เป็นเพราะคนไทยรักและเคารพในหลวงภูมิพลเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากนี้บ้านเมืองคงจะลำบาก
เพื่อนคนไทยพูดว่า เขารับไม่ได้ที่ “พระมหากษัตริย์จากไป”

186991:ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 10:13 ID:NzI3NWNi
一昨年タイを旅した時に、朝夕にタイ王室を称える歌?VTR等が流れると、
時が止まったかのように、人々が一斉に王室に忠誠を捧げている姿を見て驚きました!
外国人の私も見よう見まねで同じことをしましたが、タイ国民の生活の中に
王室を敬う気持ちが当たり前のことのようにあるのが素晴らしいと思いました!
プミポン国王陛下は、これからも国民の心の中に永遠に生き続けると思います。
日本より、ご冥福をお祈り申し上げます。
เมื่อสองปีที่แล้วฉันได้ไปเที่ยวเมืองไทย จะมีVTRซึ่งเป็นเพลงเคารพราชวงศ์ไทยถ่ายทอดให้ดูตอนเย็น
ฉันรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นทุกคนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันราวกับว่าเวลาหยุดไปชั่วขณะ
ฉันซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ทำตามอย่างที่ทุกคนทำ และฉันก็คิดว่าความรู้สึกที่แสดงความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ในชีวิตประจำวันของประชาชนชาวไทยนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษมาก
ในหลวงภูมิพลจะอยู่ในใจของทุกคนตราบชั่วชีวิต
ฉันขอภาวนาให้พระดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติด้วยเทอญ

186997: ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 10:45 ID: ZjIxZmFm
国民を愛し、国民に愛されたプミポン国王陛下。
心より御冥福をお祈り致します。
ท่านในหลวงภูมิพลซึ่งเป็นที่รักของประชาชน
ฉันขอให้พระดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติด้วยเทอญ

187003:ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 11:05 ID: OGU4MWZh
大戦を経験してるってだけで苦労しているのは間違いないから、国民の信用も一入だっただろうね
謹んでお悔やみ申し上げます
แน่นอนว่าท่านเป็นผู้เหนื่อยยากมามากมายในการฝ่าฝันอุปสรรคความยากลำบากและท่านก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อใจจากประชาชนด้วย
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

187004:ไม่มีชื่อ:วันที่14 ตุลาคม 2559 11:11 ID: NDI4MGRh
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
このサイトも含め、陛下が国民に敬愛されている様を微笑ましく思ってたから
ขอให้พระดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติด้วยความเคารพรัก
ฉันรู้สึกปลื้มปิติที่ในหลวงเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย